top of page

Coaches Connect

Public·16 members

FC Zlín FC Hradec Králové koukněte se 16.12.2023


před 14 hodinami — [Fotbal!!] FC Zlín FC Hradec Králové Přímý přenos 16/12/2023 11. 3. 2023 — Sledujte toto utkání v přímém přenosu na TV Tipsport! 90+5.


(streamování!!) Slovan Liberec Fastav Zlín on-line přenosu 9 Stadion Letná FC Hradec Králové FK Teplice 20. Zlín - Liberec | ONLINE fotbal | 12.8.2023 15:00 | 1. liga 12. 8. 2023 — Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání ... [Fotbal!!] FC Zlín FC Hradec Králové Přímý přenos 16/12/ před 14 hodinami — [Fotbal!!] FC Zlín FC Hradec Králové Přímý přenos 16/12/2023 11. 3. 2023 — Sledujte toto utkání v přímém přenosu na TV Tipsport! 90+5. Bylo to, jako bychom zal�vali a hnojili kytku. Kluci �li stra�n� nahoru, opravdu se na to kr�sn� d�valo. Poslouchali jsme chv�lu i od jin�ch tren�r�, to bylo p��jemn�. K tomu pomohlo, �e jsi m�l na �to�n� fotbal dob�e slo�en� t�m, �e ano? Ur�it�. Tren�r si to m��e n�jak malovat, ale mus� m�t materi�l, kter� v tomhle ro�n�ku byl. Na druhou stranu, do ��ka n�m v zim� definitivn� ode�el Filip Firbacher, ��kali jsme si, kdo to bude �e�it v �toku. Dob�e za�al pracovat Rajnoch, chytil se dob�e. Uk�zalo se, �e kdy� n�kdo vypadne, za�ne fungovat n�kdo jin�. V Hradci hr��sk� materi�l je. Zlín Jablonec přenos živý 11 listopadu 2023 Streamování Jabl 11. 11. 2023 — Zlín · FC Hradec Králové · FC Slovan SK Sigma Olomouc, 8, 18. 4, FC Viktoria Fastav Zlín FK Jablonec koukněte se živě 11 listopadu 2023 ... [sledovat televizi!!] Zlín Hradec Králové živě 16/12/2023 před 2 hodinami — před 5 hodinami — ŽIVÝ PŘENOS TV<<) Hradec Králové Jablonec přenos živý 24 září 2023 před 21 Zlín · FC Hradec Hokej - ČT sport - Česká ... K tomu ve značně kombinované sestavě. Nastoupili jsme ve složení, ve němž jsme ještě nehráli. Někdo vůbec nebyl na svém obvyklém postu. Jsme rádi za skvělou kulisu a že se nám tam na konci silou vůle podařilo utkání rozhodnout. Pro čtvrteční duel Evropské ligy na půdě AS Řím už bude výběr pestřejší? Vrátí se Christos Zafeiris s Janem Bořilem, kteří stáli kvůli kartám. Igoh Ogbu a Oscar snad také, příslib je u Conrada Wallema. Pěvně věřím, že tito všichni budou k dispozici, stejně tak Ivan Schranz. Do Říma se těšíme, snad paleta bude pestřejší. Nezapomínejme, že hned o víkendu máme další těžké utkání na Bohemians. Mojmír Chytil a Matěj Jurásek dostali během reprezentačního srazu takové spíše červené karty, jak jste s hráči ohledně toho komunikoval? Probírali jsme to, pro něj obrovské neštěstí. minut�, kdy� n�m soupe� utekl. P�itom jsme ve druh� p�li byli lep��. Na Slavii byli lep�� oni v prvn� p�li, ve druh� jsme je nepustili za p�lku, ale prohr�li jsme 0:1. Hlavn� ale po��d byl ten podzim. Sna�il ses kluk�m vtisknout �to�n�, kombina�n� fotbal. A jak sly��m, s hern�m projevem jsi byl spokojen�…Ano, o to jsme se sna�ili. Hlavn� jsem to nechal na nich � cht�l jsem, aby m�li lehkost, bavili se fotbalem. Po��d jsem jim v�t�poval, �e kdy� ud�l� chybu, nesm� se z toho sesypat. Kdo z kluk� ud�lal nejv�t�� progres? Necht�l bych �pln� jmenovit� n�koho vypichovat. Velk� progres ud�lali v�ichni. Uk�zalo se, �e nestoj�me na jednom, dvou, t�ech lidech. Ka�d� chvilku tahal pilku � n�kdo m�l fazonu prvn�ch p�t kol, n�kdo jin� dal��ch p�t kol… T�m ale dr�el pospolu, posunuli se v�ichni. Hr�li jsme s Pardubicemi, vedli jsme 4:0, v 87. minut� jsme �to�ili, ztratili m�� a b�hem p�ti sekund bylo dev�t lid� za balonem. (fotbal##) Bohemians Praha Slovan Liberec koukněte se 2 2. 12. 2023 — koukněte se živě 2 prosince 2023 Dnes kolo 24. Bohemians Praha 1905 - AC FC Zlín · FC Hradec Králové · FC Slovan Liberec [[[ŽIVÝ PŘENOS . A� na konci vypadl, kdy� se zranil. Ale nikdy nef�ukal. To je uk�zka pro v�echny, �e nikdy nic nen� ztracen�ho. Chytil to za pa�esy, to bych vyzdvihl. Ke konci sezony se t�i hr��i usadili v reprezentaci do osmn�cti let � Denis Don�t, Filip Firbacher, a Jakub Kosa�…Proto to d�l�me. Nehon�me si triko, jestli skon��me druz�, t�et� nebo p�t�. Na��m c�lem je, abychom kluky p�ipravili natolik, aby se prosadili v ��ku, i kdy� to bude stra�n� t�k�, a aby se dostali do reprezentac�. Od toho tady jsme. Jak moc se na hr���ch projevovalo to, �e se st��dav� celou sezonu dost�vali do p��pravy A t�mu? Jo, to bylo super. Komunikace se Zdenkem Fr�alou byla v�born� � kdy� byla reprezenta�n� p�est�vka, vyb�ral si kluky, aby si to osahali v ��ku, aby je on vid�l v procesu. Vraceli se nad�en� a z�rove� s v�dom�m, �e musej� stra�n� p�idat. Uv�domili si, �e to je rychl�. Pochopili n�zorn� to, co se ��k�, �e p�echod z dorostu mezi dosp�l� je nejt잚�? P�esn�. Ka�d� tr�nink s dosp�l�mi je k nezaplacen�. Kluci mezi nimi byli cel� t�den, �ekli si: Aha, tady a tady m�m rezervy, tohle mus�m zrychlit… Za�ali sami pracovat intenzivn�ji, p�id�vali si. Pochopili, �e dosp�l� fotbal je �pln� jin� sport. N�kolik hr��� p�jde do letn� p��pravy s ��kem. Co od nich �ek�? Udr�� se v prvn�m t�mu? Budou to Mahr, Dole�al, Hor�k, Pt��ek a brank�� Br�t. A pevn� v���m, �e se neztrat�, i kdy� to budou m�t stra�n� t�k�. Zlín Boleslav přenos živý 21 října 2023 21. 10. 2023 — FC Hradec Králové · FC Slovan SK Sigma Olomouc, 8, 18. 4 Jestli [[ŽIVÝ PŘENOS TV>>]((((] Baník Zlín koukněte se živě 23/09/2 23. 9 ... FC Zlín FC Hradec Králové živě 16 prosince 2023 před 11 hodinami — FC Zlín FC Hradec Králové živě 16 prosince 2023 FC Zlín FCZ so 15:00 · 3.75 · 3.65 · 2 · FK Mladá Boleslav MBL. #12 21/10/23O2 TV . To bylo kr�sn�. N�dhera, jak to ti kluci pochopili. Ka�d�ho to bol�, �to�it chceme v�ichni, vracet se nechce nikdo. Tuhle t�movost bych vyp�chl hlavn�. Ale vlastn� jedno jm�no �eknu…Kter�? Ale� Rybczuk, kter� k n�m p�i�el z Olympie. V devaten�ctce se m��ou st��dat jen t�i hr��i, on byl takov� p�t� n�hradn�k, tak�e v�bec nedost�val �anci. Ale byl trp�liv�, chodil hr�t za osmn�ctku. S�m jsem mu po z�pasech venku, kde nastoupil na chvilku, nab�zel, jestli si nechce orazit, a on mi odpov�dal, �e chce j�t hr�t. Makal, fungoval, p�id�val si a na konci sezony hr�l velmi dob�e v z�kladn� sestav�. Jeden a� dva by se uchytit mohli. ��kal jsem jim, �e je ocen�n� jejich pr�ce, �e tam jdou, a i kdyby to nevy�lo, t�et� liga v b��ku pro n� bude na otrk�n� v�born�. Jin� kluci koukali, pro� tam nejdou oni, ale vysv�tlil jsem jim, �e musej� b�t trp�liv�. Kluci, d�l� se A mu�stvo, pan Fr�ala tam nem��e vz�t deset lid� z devaten�ctky. Pracujte v b��ku, on v�s sleduje a nikdy nev�te, jak se to vyvine. Hlavn� a� vydr�� a nerezignuj�. Hodn� kluk� odch�z� do diviz�, krajsk�ch p�ebor� � a to je konec. [Proud] Dynamo ČB Hradec Králové koukněte se živě 13.12 před 3 dny — [Proud] Dynamo ČB Hradec Králové koukněte se živě 13.12.2023 Zde naleznete odkaz na přímý přenos zápasu FC Viktoria Plzeň - SK Dynamo České ...


About

Coaches Connect is where coaching, counselling and therapy ...

Members

bottom of page